Søknadsfrist - SMIL-midler og drenering av landbruksjord

20. mars er søknadsfrist for 1. runde av SMIL- og dreneringstilskudd 2018.

Det kan gis SMIL tilskudd til tiltak for begrensning av forurensing fra jordbruk til vann og vassdrag, for eksempel anlegge fangdam og utbedring av hydrotekniske anlegg. Dette er tiltak som kommunen vil sette stort fokus på.

Det kan gis tilskudd til tiltak for skjøtsel og vedlikehold av kulturlandskapet, for eksempel rydding og inngjerding av beitemark.

Bruk eget søknadskjema for SMIL

 

Dreneringstilskudd kan gis til systematisk grøfting (kr. 2000/daa) og usystematisk grøfting (kr. 30 pr løpemeter).

Bruk eget søknadsskjema, miljøvurdering og plan for drenering.

Det blir en 2. gangs utlysning på SMIL- og dreneringstilskudd da det er igjen midler etter 1. runde med tildelinger. Søknadsfristen fastsettes til 20. august 2017

Kontaktinformasjon

Tonje Beate Lyngvær
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 904 09 070

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.

Adresse

Pb 34
6571 Smøla