Koronaviruset - veterinærtjenesten

Et folkehelseproblem

Viruset SARS-CoV-2 som forårsaker sykdommen covid-19 mistenkes å være zoonotisk, dvs at viruset antas å ha oppstått hos dyr. Likevel regnes smitteutbredelsen nå å være forårsaket av smitte fra person til person. Norske dyr utgjør ikke en smittekilde for mennesker. Koronaviruset utgjør heller ikke en direkte fare for dyrehelsen i Norge.

Noen føre-var-hensyn er likevel anbefalt. Det er alltid lurt med god håndhygiene ved kontakt med dyr. Personer med påvist koronasmitte bør være ekstra nøye med hygienen og begrense nærkontakt både med kjæledyr og matproduserende dyr.

 

Veterinærtjenesten i Aure og Smøla

Midlertidige tiltak

Matproduserende dyr:

- Alle besøk utover akutt sykdomsbehandling, inseminering og besøk for å oppfylle ulike forskriftskrav og vaksinasjonsregimer, kan utsettes på ubestemt tid

- Besøk gjennomføres i størst mulig grad uten eier eller andre personer til stede; eier oppfordres til å tilrettelegge for dette

- Eiere oppfordres til å tilrettelegge for god smittehygiene; orden i smittesluser, tilgang på rent besetningstøy, såpe, tørkepapir osv

- Veterinærer desinfiserer hender før/etter hvert besøk

- Ved nødvendige besøk hvor personer i karantene/påvist koronasmitte må være til stede, vurderer veterinær å bruke hansker, munnbind, engangskjeledress o.l

Hobbydyr:

- Konsultasjoner utover akutt sykdomsbehandling kan utsettes på ubestemt tid

- Forut konsultasjoner bes eier informere om evt symptomer/karantene/påvist koronasmitte

- Hvis nødvendig konsultasjon hvor eier er i karantene/fått påvist koronasmitte må annen enn eier bringe dyret. For veterinær gjelder vanlige hygienetiltak; hansker/munnbind/vernebriller ved undersøkelse av ansikt/munnhule. Etter undersøkelse skiftes overdel og hender vaskes/desinfiseres.

Veterinærene vil ovenfor kommuner og dyreeiere ved behov tilby hjelp, fagkompetanse og eventuelt utstyr.

 

Veterinær Tore Solenes

Mobil 95779679

Veterinær Odd Jorulv Skjølberg

Mobil 98247909