Nabovarsel

Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker.  I varselet skal det gis melding om at mulige merknader må være kommet til søker innen en frist på minst 2 uker etter at varselet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig. 

AI/KI generet illustrasjon

Digital nabovarsling

Norkart tilbyr elektronisk nabovarsling. eNabovarsel er en enkel måte å sende ut et digitalt nabovarsel i forbindelse med en byggesøknad. eNabovarselet sendes direkte til naboenes innboks hos Altinn. 

Manuell nabovarsling

Velger du å varsle manuelt, må du oppsøke naboene dine og du må samle og sende alle kvitteringer selv. En nabovarsling består av to deler; nabovarsel som naboen skal ha samt kvittering som kommunen skal ha.  Kvitteringen er et bevis på at du har nabovarslet.

Send nabovarsel

Nabovarselet skal sendes til naboene før du søker om byggetillatelse. Kvittering for nabovarselet skal fylles ut av den som søker og sendes til kommunen sammen med byggesøknaden. Direktoratet for byggkvalitet har mer informasjon.

Har du fått nabovarsel?

Når naboen har planer om å bygge eller gjøre endringer i nærheten av din eiendom, skal det være enkelt for deg å vurdere om du blir berørt av byggeplanene. Et nabovarsel inneholder som oftest en beskrivelse og tegninger av hva naboen din planlegger å bygge, rive eller endre. Direktoratet for byggkvalitet har mer informasjon.

Har du fått nabovarsel i Altinn?

Nabovarselet finner du i innboksen din i Altinn og inneholder all informasjon du trenger for å svare på det. Hvis du har spørsmål om byggeplanene, må du kontakte den som har varslet deg. Kontaktinformasjon finner du i nabovarselet. Direktoratet for byggkvalitet har mer informasjon.

Bygger naboen din uten at du har blitt varslet?

Naboen din trenger ikke varsle deg om innvendige fysiske arbeider eller når byggearbeidet i liten grad berører dine interesser. Direktoratet for byggkvalitet har mer informasjon.

 

Spørsmål og svar