Kommunal planlegging er viktig for å nå klimamålene

Norge har satt konkrete mål for å redusere utslipp av klimagasser, og forpliktet seg internasjonalt til å nå disse. For å nå målene må det gjennomføres tiltak på alle forvaltningsnivåer og i alle sektorer. Kommunene har en viktig rolle. Areal- og samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven kan påvirke utslipp både på kort og lang sikt. Planlegging kan påvirke bosetningsmønstre og transport, og bidra til å redusere utslipp ved arealbruksendringer. Gjennom planlegging kan det stilles klimakrav i reguleringsplaner og tilrettelegges for redusert eller fornybar energibruk  og næringer, adferd og aktiviteter som har lave klimagassutslipp.  

Rapporten kan hentes på nettsiden til regjeringen.no.

Artikkelliste