Leksehjelp for mellomtrinnet

Kontaktlærer er ansvarlig for å påse at den totale leksemengden holder seg innenfor den oppgitte rammen.

Skolens ordensregler gjelder også i forbindelse med leksehjelp. 

 

Mellomtrinnet får tilbud om frivillig leksehjelp, følgende dager:

Mandag kl. 14.00-15.00 (5.-7.trinn)

Onsdag kl. 14.00-15.00 (6. og 7.trinn)

Torsdag kl. 14.00-15.00 (5.-7.trinn)

Alle elever på grunnskolen har rett til leksehjelp og kommunen har en tilsvarende plikt. Det totale antallet timer som skal fordeles på 1.-10. trinn, er åtte timer per uke. Kommunen avgjør hvordan leksehjelpen bør organiseres innenfor rammene av opplæringsloven. En del av den kommunale handlefriheten består i å avgjøre hvem som skal tilby leksehjelpen og hvordan den skal organiseres. Det er adgang til å organisere leksehjelpen som en del av skolefritidsordningen.

Det understrekes at elevenes rett til åtte timers gratis leksehjelp gjelder uavhengig av hvordan kommunen organiserer leksehjelpen. Dersom leksehjelpen er en del av skolefritidsordningen, må foreldrebetalingen reduseres for å tilfredsstille kravet til at tilbudet om leksehjelp skal være gratis. Dersom kommunen i regi av skolefritidsordningen tilbyr flere timer med leksehjelp enn det som følger av opplæringsloven, kan kommunen ta betalt for disse timene av foreldrene som en del av foreldrebetalingen.

Også leksehjelp i privateid skolefritidsordning skal være gratis. Her må kommunen betale eventuell egenandel.

Opplæringsloven § 13-7a.

Forskrift til opplæringsloven kapittel 1A

Artikkelliste