Ordensregler Smøla barneskole

Ordensreglene tas opp i klassene ved skolestart, og gjentas gjerne ved behov. De brukes som grunnlag for klassens egne klasseregler. Skolen bruker "Ta grep", og har ei plan for sosiale mål. For å skape et så godt miljø som mulig, ønsker vi å ha ei felles holdning mpt krenkende ord og handlinger. Vi godtar ikke banning og slåssing, og vi er spesielt oppmerksomme m.h.t. mobbing. Alle voksne som er vitne til krenkende ord og handlinger, skal gripe inn i situasjonen. Til grunn for håndteringa ligger at vi skal finne den lavest mulig effektive sanksjonen på forseelsen.

 

Vedtatt  i Samarbeidsutvalget ved Smøla barneskole høsten 2017.   

 

”Forskrift om reglement  for orden og oppførsel for elever i grunnskolen i Smøla kommune”  ble vedtatt av Smøla kommunestyre 01.11.2012 og iverksettes fra 01.01.2013. Ligger ute på nettsida til Smøla kommune og på skolens nettside