Elevråd

Skolen skal være en viktig demokratisk arena for elevene, hvor de kan oppleve medbestemmelse. Alle skoler skal ha et elevråd, som skal representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen.

Elevråd 2020/2021
Verv Navn Klassetrinn
Leder Jamie Lüdtke 10
Nestleder Linus L. Kjønhaug 9
Medlem Thea N. Skaget 10
Medlem Kornelia Szymanska 9
Medlem Edith Rokstad 8
Medlem Peder Leander Gundersen 8

Kontaktinformasjon

Marit N. Hopshaug
Enhetsleder ungdomsskole
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 977 76 851

Åpningstider

Man -fre 08.00 - 15.00

Adresse

Pb 34
6571 Smøla