SU

Samarbeidsutvalg forkortet SU er et lovpålagt organ bestående av brukerrepresentanter som skal finnes ved alle grunnskoler i Norge. SU skal sikre brukermedvirkningen i styringen av skolen, og utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for FAU, to for elevene og to for kommunen.

Samarbeidsutvalget 2020/2021
Verv Navn Gruppe
Leder Jonathan D. Livingstone FAU
Nestleder Jamie Lüdtke Elevråd
Medlem Linus L. Kjønhaug Elevråd
Medlem Karianne S. Nielsen FAU
Medlem Margit Tysnes Lærerne
Medlem Liv Frøydis Hakkebo Andre ansatte ved skolen
Medlem Eli Torgnes Livsløpsutvalget
Medlem Marit N. Hopshaug Rektor

Kontaktinformasjon

Marit N. Hopshaug
Enhetsleder ungdomsskole
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 977 76 851

Åpningstider

Man -fre 08.00 - 15.00

Adresse

Pb 34
6571 Smøla