Søknad om fritak fra undervisning

Her finner du  Søknadskjema

 

I Norge er det rett og plikt til grunnskoleopplæring. Dette er hjemlet i opplæringsloven § 2-1, og gjelder alle elever som skal oppholde seg i landet i mer enn tre måneder.

Av og til ønsker foreldre å søke sine barn fritatt for opplæring for kortere eller lengre tid, ofte for å dra på ferietur utenom skolens ordinære ferier. Opplæringsloven § 2-11 hjemler for dette. Kommunen kan innvilge permisjon i inntil to uker pr. skoleår, dersom det er forsvarlig.

Smøla kommune har vedtatt egne regler for fritak fra undervisning til feriereiser (PDF, 195 kB) (PDF, 195 kB)

i møte den 26.04.01, sak 011/01, der det delegeres til rektor å avgjøre søknad om permisjon. 

Kontaktlærer kan innvilge inntil to dager.

Inspektør kan innvilge inntil fem dager.

 

Kontaktinformasjon

Liv Rokstad
Enhetsleder barneskole
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 480 63 140
Marit N. Hopshaug
Enhetsleder ungdomsskole
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 977 76 851

Åpningstider

Man -fre 08.00 - 15.00

Adresse

Pb 34
6571 Smøla