Kulturskoleruta

Kulturskolen har 35 uker undervisning i løpet av skoleåret og følger grunnskolens ferier.

Vårplan 2020 - Smøla kulturskole

2019

 

 

Januar

03. Planleggingsdag alle lærere

Undervisningstart kulturskolen: Mandag 06.

 

Februar

UKM i Smølahallen 8.

Vinterferie: Uke 8 (mandag 17. – fredag 21.)

 

Smølahallen

Ingen undervisning

 

Mars

Mindre elevopptredner - små scener

Prosjektuke SUSK 16.-20.

 

 

Elever av Asgeir, Gunnar, Line og Ann Helen avspaserer.

 

April

Påskeferie: (mandag 6. – mandag 13.)

Generalprøve skolekonsert mandag 27.,
kl. 17.00
Skolekonsert for barneskolen tirsdag 28.,
kl. 13.00

 

Amfiet

Mai

01. mai

UKM Fylkesfestival 30. april - 3. mai

21. mai

Ingen undervisning

Kristiansund

Ingen undervisning

Juni

Frist for inn- og utmelding: 1. juni

Viking-vrimmel på Gurisentret 13.-14. juni
13. juni: Kulturskoleshow (sommeravslutning)
14. juni: Familiedag på Gurisentret: Viking-vrimmel!


Planleggingsmøter lærere tirsdag 16. og 23. juni, kl. 13.00

Kulturskolen avslutter undervisningsåret med sommershowet 13. juni.

 

Kontaktinformasjon

Ann Helen Stamnsve
Avdelingsleder Smøla kulturskole
E-post
Telefon 928 97 776
Mobil 928 97 776

Åpningstider

kl. 09.00 - 13.00

Adresse

Pb 34
6571 Smøla