Kulturskoleruta 2023-2024

Kulturskolen har 35 uker undervisning i løpet av skoleåret og følger i hovedsak grunnskolens ferier.

Sommershow 2022 Wigdis Wollan

SMØLA KULTURSKOLE 2023 - 2024

 

2023

Hva skjer?

Merknad

August

Planleggingsdag lærere 15. august
Nettverkstreff Kristiansund 16. august

Undervisningstart: Mandag 21.

10.00 – 15.00

10.00 – 15.00

SeptemberForeldremøte/huskonsert 26.

Amfiet 17.00 – 18.00

OktoberHøstferie: Uke 41 (mandag 9.- fredag 13.)
UKM fylkesfestival i høstferien.
Samspillsuke uke 43

Ingen undervisning

 

Alternativ timeplan

NovemberSamspillsuke/ øvingsuke – uke 47

27. Generalprøve julekonsert
28. Julekonsert for barneskoleelever

Forberedelse julekonserter

Hopen kirke 14.30
Hopen kirke kl. 18.00

Desember

Frist for inn- og utmelding: 1. desember
5.des: Jul på Bøteriet (elever i ungdomsskole)

9.des: Julekonsert Smøla musikkorps

10. des: Førjulsdag på Rosvoll prestegård
14.des: Danseforestilling alle dansere

Siste undervisning før jul: Mandag 18. desember

www.speedadmin.dk
Ungdomsskole-elever

Brattvær kirke

Rosvoll kl. 14.00
Smølahallen

2024 

 

 

Januar 

Planlegging lærere 2. januar 

Undervisningstart kulturskolen: Onsdag 03. 
27. Nordmørs:Larm i Kulturfabrikken  

10.00 – 14.00 

 
Kristiansund 

Februar 

10. UKM Workshop-dag 

Vinterferie: Uke 8 (mandag 19. – fredag 23.) 

Smøla kulturskole 

Ingen undervisning 

Mars 

2. mars: UKM forestilling 
Musikkprosjekt SUSK: 21. mars 

Påskeferie: (mandag 25. – mandag 1. april)   

Smølahallen 
Smølahallen 

Ingen undervisning 

April 

 

 

Mai  

 

 

Juni 

Frist for re-registrering og nye søkere: 1. juni 

Konsert musikkelever 8.-10. trinn 
Konsert musikkelever 1.-7. trinn: 3. juni Danseshow + musikk: 6. juni 
Sommerkonsert voksenkoret: 13. Juni 
 

Siste undervisningsdag før ferie: 
mandag 10. juni 

 
Planleggingsdag lærere tirsdag 18. juni  

www.speedadmin.dk 

Bøteriet 
Amfiet - skolen 
Smølahallen 
Rosvoll prestegård