Kulturskoleruta

Kulturskolen har 35 uker undervisning i løpet av skoleåret og følger grunnskolens ferier.

Vårplan 2019 - Smøla kulturskole

2019

Hva

Merknad

Januar

03.-04. Kulturskoledager i Molde

Undervisningstart: Mandag 07.01

28. 01 Oppstart kulturskoleveiledning (Asg og AH)

Vurderings-samtaler

 

 

Kristiansund

 

Februar

UKM i Aure Arena: 16. februar

Vinterferie: Uke 9 (mandag 25. - fredag 01.03)

Påmeldingsfrist 3. februar!

Ingen undervisning

Mars

Oppstart kunstkurs - 6.mars

Lærere på veiledningsprosjekt 12.03
Musikkprosjekt: 21. mars (Ann Helen og Asgeir)

 

Ingen undervisning

 

April

Påskeferie: (mandag 15. – mandag 22.)
Skolekonsert med elever og lærere 9.

Ingen undervisning

Amfiet

Mai

Fridager i mai: 1., 17. og 30. mai

Ingen undervisning

Juni

Sommershow 1. juni

10. juni: Ingen undervisning

Siste undervisningsdag: 13. juni
Planleggingsdag lærere tirsdag 18. juni kl. 13.00

Gurisentret

 

 

 

Kontaktinformasjon

Ann Helen Stamnsve
Avdelingsleder Smøla kulturskole
E-post
Telefon 928 97 776
Mobil 928 97 776

Åpningstider

kl. 09.00 - 13.00

Adresse

Pb 34
6571 Smøla