Kulturskoleruta 2020-2021

Kulturskolen har 35 uker undervisning i løpet av skoleåret og følger i hovedsak grunnskolens ferier.
Grunnskolen har enkelte undervisningsfrie for elevene i tillegg til de fastlagte skoleferiene. Kulturskolen går som normalt disse dagene.

2020

Tekst

Merknad

August

Seminar for ansatte Kristiansund: 12.august
Fellestid/planlegging lærere 11., 12. og 18. august

Infovideo sendes til alle elever uke 34

Undervisningstart kulturskolen: Mandag 24.

 

 

 

September

Mandag 7. – elevfri dag 1.-7. trinn

Kulturskole som normalt

Oktober

Høstferie: Uke 41 (mandag 5.- fredag 9.)

Minikonsert/Foreldremøte

Ingen undervisning

Amfiet

November

Samspillsuke – uke 47

Alternativ timeplan for musikk-elever

Desember

Julekonserter 8. og 10. desember

Siste undervisningsuke før jul: Uke 50
Planlegging lærere: tirsdag 15.12

 

2021

 

 

Januar

Undervisningstart kulturskolen: Mandag 04.
(Elevfri dag 1.-7. trinn)

Underveissamtaler

Kulturskole som normalt

Februar

UKM 13. februar?

Vinterferie: Uke 8 (mandag 22. – fredag 26.)

Aure Arena

Ingen undervisning

Mars

Musikkprosjekt: (dato kommer)

Påskeferie: (mandag 29. – mandag 05. april) 

Smølahallen

Ingen undervisning

April

Samspillsuke 15 eller 16?

Alternativ timeplan for musikk-elever

Mai

 

 

Juni

Vrimmel - 05. juni?

Siste undervisningsuke – uke 23
Planleggingsdag lærere tirsdag 18. juni kl. 13.00

Gurisentret?

Kontaktinformasjon

Ann Helen Stamnsve
Avdelingsleder Smøla kulturskole
E-post
Telefon 928 97 776
Mobil 928 97 776

Åpningstider

kl. 09.00 - 13.00

Adresse

Pb 34
6571 Smøla