Kulturskoleruta 2023-2024

Kulturskolen har 35 uker undervisning i løpet av skoleåret og følger i hovedsak grunnskolens ferier.

Sommershow 2022 Wigdis Wollan

SMØLA KULTURSKOLE 2023 - 2024

 

2023

Hva skjer?

Merknad

August

Planleggingsdag lærere 15. august
Nettverkstreff Kristiansund 16. august

Undervisningstart: Mandag 21.

10.00 – 15.00

10.00 – 15.00

September

Foreldremøte/huskonsert 26.

Amfiet 17.00 – 18.00

Oktober

Høstferie: Uke 41 (mandag 9.- fredag 13.)
UKM fylkesfestival i høstferien.
Samspillsuke uke 43

Ingen undervisning

 

Alternativ timeplan

November

Samspillsuke/ øvingsuke – uke 47

27. Generalprøve julekonsert

28. Julekonsert for barneskoleelever

Forberedelse julekonserter

Hopen kirke 14.30?
Hopen kirke kl. 18.00

Desember

Frist for inn- og utmelding: 1. desember
5.des: Jul på Bøteriet (elever i ungdomsskole)

10.des: Julekonsert Smøla musikkorps
14.des: Danseforestilling alle dansere

Siste undervisning før jul: Mandag 18. desember

www.speedadmin.dk
Ungdomsskole-elever

Brattvær kirke

Smølahallen

2024

 

 

Januar

Planlegging lærere 2. januar

Undervisningstart kulturskolen: Onsdag 03.
Band-dag i Kulturfabrikken (Kristiansund)

10.00 – 14.00

Februar

Vinterferie: Uke 8 (mandag 19. – fredag 23.)

Ingen undervisning

Mars

UKM: Lørdag 2.
Musikkprosjekt SUSK: 21. mars

Påskeferie: (mandag 25. – mandag 1. april) 

Smølahallen
Smølahallen

Ingen undervisning

April

Samspillsuke?

 

Mai

 

 

Juni

Frist for re-registrering og nye søkere: 1. juni

Sommershow – 8. juni

Siste undervisning før ferie – mandag 10. juni
Planleggingsdag lærere tirsdag 18. juni kl. 13.00

www.speedadmin.dk

Gurisentret