Kulturskoleruta

Kulturskolen har 35 uker undervisning i løpet av skoleåret og følger grunnskolens ferier.

Kulturskoleruta 2017 - 2018

2017 Aktivitet Merknad
August

17. Flyttedag ansatte
18. Planleggingsdag ansatte Kristiansund

Undervisningstart kulturskolen: Mandag 28
 
September    
Oktober

Høstferie: Uke 41 (mandag 9. - fredag 13.)

Ingen undervisning
November

07. Huskonsert/ foreldremøte kl. 19.00

25. Ung kultur og bandseminar: lørdag

Skolen
Desember 12. Julekonsert musikk: kl. 18.00
14. Juleshow musikk og dans: kl. 18.00
Siste uke før jul: Uke 50

Amfiet

Amfiet

2018 2018 2018
Januar

02. Planleggingsdag Kristiansund alle lærere

04. Undervisningstart kulturskolen

 
Februar

10. UKM i Smølahallen

Vinterferie: Uke 8 (mandag 19. - fredag 23.)

Smølahallen

Ingen undervisning

Mars

Huskonsert  torsdag 8. mars kl. 18.00

Påskeferie: (mandag 26. – mandag 2. april)

Amfiet

Ingen undervisning

April Huskonsert tirsdag 24. april kl. 18.00  
Mai    
Juni

02. Sommershow Kl. 14.00-17.00

torsdag 14. Siste undervisningsdag
Unntak: onsdagselever har siste undervisning  6. juni.

15. Planleggingsdag lærere tirsdag 19.06
Kl. 13.00

Gurisentret

 

 

Kontaktinformasjon

Ann Helen Stamnsve
Avdelingsleder Smøla kulturskole
E-post
Telefon 928 97 776

Åpningstider

kl. 09.00 - 13.00

Adresse

Pb 34
6571 Smøla