Nyheter i kulturskolen

Her finner du artikler om hva som skjer i kulturskolen

Martyna Szymanska


Martyna Szymanska er valgt ut som smøla kommunes kandidat til "Drømmestipendet 2019".

Drømmestipendet består av 100 stipend à 15 000 kroner – til sammen 1,5 millioner kroner

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Håpet er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Dart 1

Kulturskolen og Smøla dartklubb tilbyr fra januar 2019 et gratis dartkurs for ungdom i alderen 7 .-10. klasse!

Kontaktinformasjon

Ann Helen Stamnsve
Avdelingsleder Smøla kulturskole
E-post
Telefon 928 97 776
Mobil 928 97 776

Åpningstider

kl. 09.00 - 13.00

Adresse

Pb 34
6571 Smøla