Nyheter i kulturskolen

Her finner du artikler om hva som skjer i kulturskolen

Martyna Szymanska


Martyna Szymanska er valgt ut som smøla kommunes kandidat til "Drømmestipendet 2019".

Drømmestipendet består av 100 stipend à 15 000 kroner – til sammen 1,5 millioner kroner

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Håpet er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Kulturskolen tilbyr også våren 2019 et kurs innen grafisk trykk!
Dette er et kortere kurs som går over fem onsdager, med oppstart onsdag 6. mars!


Kurset tilbys til elever i 6.-10. klasse,  går over fem uker, og har kun 8 plasser, så her er det førstemann til mølla! 

Saksofon

Vårsemesteret har startet, men noen endringer skjer underveis.
Det er fullt trøkk på de fleste instrumenttimer, men det har dukket opp to ledige timer på aspirant og en ledig time for elever på band eller bandinstrument!

Dart 1

Kulturskolen og Smøla dartklubb tilbyr fra januar 2019 et gratis dartkurs for ungdom i alderen 7 .-10. klasse!

Kontaktinformasjon

Ann Helen Stamnsve
Avdelingsleder Smøla kulturskole
E-post
Telefon 928 97 776
Mobil 928 97 776

Åpningstider

kl. 09.00 - 13.00

Adresse

Pb 34
6571 Smøla