Virksomhetsplan for Smøla barneskole

Virksomhetsplan er under revidering

Virksomhetsplana er forelagt de ulike rådsorganene.

-Ansatte

-Elevråd

-FAU

-SU

Det er SU som vedtar denne plana.