SFO

 
 

Åpningstider:

Skoledager                            kl. 14.00 - 16.00

Undervisningsfrie dager     kl. 08.00 - 16.00

Gjeldende priser for 2023:

For skoleåret 2022/2023: Gratis for 1.klasse.


Opphold 3 dager pr. uke  kr. 1 855,- pr. mnd.
Opphold 4 dager pr. uke  kr. 2 470,- pr. mnd.
Opphold 5 dager pr. uke  kr. 3 090,- pr. mnd.

Dagsats for undervisningsfrie dager 1. - 4. trinn kr. 375,- (elever med opphold 5 dager, betaler ikke ekstra dagsats). 


Søsken gis 30 % søskenmoderasjon.
Satsene er inkl. kost.

 

Artikkelliste