SFO

 
 

Åpningstider:

Skoledager                               kl. 14.00-16.00

Undervisningsfrie dager         kl. 08.05-16.00

Sommer SFO                            kl. 07.30-16.00

Kontaktinformasjon

Yngve Vean
Inspektør/avdelingsleder
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 952 77 774

Åpningstider

Man-fre: kl. 14.00 - 16.00