SFO

 
 

Åpningstider:

Skoledager                            kl. 14.00 - 16.00

Undervisningsfrie dager     kl. 08.00 - 16.00

Gjeldende priser for 2024:

For skoleåret 2023/2024: Gratis for elever i 1. - 2. klasse.


Opphold 3 dager pr. uke  kr. 1 915,- pr. mnd.
Opphold 4 dager pr. uke  kr. 2 555,- pr. mnd.
Opphold 5 dager pr. uke  kr. 3 195,- pr. mnd.

Dagsats for undervisningsfrie dager 1. - 4. klasse kr. 400,- (elever med opphold 5 dager, betaler ikke ekstra dagsats). 


Søsken gis 30 % søskenmoderasjon.
Satsene er inkl. kost.

Artikkelliste