SFO

 
 

Åpningstider:

Skoledager                               kl. 14.00-16.00

Undervisningsfrie dager         kl. 08.05-16.00

Sommer SFO                            kl. 07.30-16.00

SFO skal i nær forståelse med heimen gi elever i 1-4 kl. et godt og variert aktivitetstilbud. Funksjonshemmede skal ha et tilbud til de går ut av 7.klasse. SFO skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse som er i samsvar med kristne og humanistiske grunnverdier. SFO bør i minst mulig grad organisere barnas aktiviteter, men heller stimulere til lek i fri utfoldelse under tilsyn. I Smøla kommune vil en tilstrebe å tilby mye utendørs aktiviteter

SFO er åpen i høstferie, vinterferie og de undervisningsfrie dagene i skoleåret.

Sommer-SFO gis som tilbud fra og med skoleslutt og til og med 30. juni, og fra og med 1. august til oppstart av planleggingsdager for personalet.

Gjeldende priser i 2019:


Opphold 3 dager pr. uke  kr. 1 643,- pr. mnd.
Opphold 4 dager pr. uke  kr. 2 198,- pr. mnd.
Opphold 5 dager pr. uke  kr. 2 732,- pr. mnd.

Dagsats for undervisningsfrie dager 1. - 4.trinn kr. 253,- (elever med opphold 5 dager, betaler ikke ekstra dagsats). 


Søsken gis 30 % søskenmoderasjon.
Satsene er inkl. kost.

Priser sommer-SFO  

Pr. uke kr 1 015,-
Pr. dag kr 253,-

UNDERVISNINGSFRIE DAGER 2018-2019

August

31.08

September

28.09

Oktober

26.10

November

23.11

Desember

20.12 (1.-7.trinn)

2019

Januar

03.01(1.-7.trinn)

25.01

Februar

22.02

Mars

29.03

April

23.04

Mai

24.05

Juni 21.06 (1.-7.trinn)

 

1.-7.trinn har undervisningsfrie dager 20.12.2018- 03.01.2019 og 21.06.2019. 

 

SFO leder: Gretha Høghaug

Skolens ordensregler gjelder også i SFO tiden.

Kontaktinformasjon

Margareth B. Holm
Enhetsleder/rektor barneskole
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 915 75 608
Yngve Vean
Inspektør/avdelingsleder
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 952 77 774
Gretha Høghaug
Fagarbeider og SFO-ansvarlig
E-post
Telefon 906 72 971

Åpningstider

Man-fre: kl. 14.00 - 16.00