Søke plass i SFO

Søknadskjema for SFO, ordinær plass og oppsigelse

 

 

Gjeldende priser for 2021:


Opphold 3 dager pr. uke  kr. 1 734,- pr. mnd.
Opphold 4 dager pr. uke  kr. 2 321,- pr. mnd.
Opphold 5 dager pr. uke  kr. 2 884,- pr. mnd.

Dagsats for undervisningsfrie dager 1. - 4.trinn kr. 350,- (elever med opphold 5 dager, betaler ikke ekstra dagsats). 


Søsken gis 30 % søskenmoderasjon.
Satsene er inkl. kost.

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Yngve Vean
Inspektør/avdelingsleder
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 952 77 774
Liv Rokstad
Enhetsleder barneskole
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 480 63 140

Åpningstider

Man-fre: kl. 14.00 - 16.00

Adresse

Man -fre 08.00 - 15.00