Søke plass i SFO

Søknadskjema for SFO sommer, ordinær plass og oppsigelse

 

 

Gjeldende priser 2018:


Opphold 3 dager pr. uke kr. 1 595,- pr. mnd.
Opphold 4 dager pr. uke  kr. 2 134,- pr. mnd.
Opphold 5 dager pr. uke  kr. 2 652,- pr. mnd.

Dagsats for undervisningsfrie dager 1.-4.trinn kr. 246,- (elever med opphold 5 dager, betaler ikke ekstra dagsats). 


Søsken gis 30 % søskenmoderasjon.
Satsene er inkl. kost.

Priser sommer-SFO  

Pr.uke kr 960,-
Pr.dag kr 246,-

 

Undervisningsfrie dager 1.-4.trinn:

2018

August

31.08

September

28.09

Oktober

26.10

November

23.11

Desember

20.12 (1.-7.trinn)

2019

Januar

03.01(1.-7.trinn)

25.01

Februar

22.02

Mars

29.03

April

23.04

Mai

24.05

Juni 21.06 (1.-7.trinn)

 

1.-7.trinn har undervisningsfrie dager 20.12.2018, 03.01.2019 og 21.06.2019

 

 

Kontaktinformasjon

Margareth B. Holm
Enhetsleder/rektor barneskole
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 915 75 608
Yngve Vean
Inspektør/avdelingsleder
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 952 77 774
Gretha Høghaug
Fagarbeider og SFO-ansvarlig
E-post
Telefon 906 72 971

Åpningstider

Man-fre: kl. 14.00 - 16.00

Adresse

Man -fre 08.00 - 15.00