Søk plass i SFO

Søknadsfrist for skoleåret 2023/2024 er 1. juni.

Dersom dere ønsker å si opp eksisterende plass dere har, benytt skjemaet nedenfor.

Søknadskjema for SFO, ordinær plass og oppsigelse

Gjeldende priser for 2023:

Gratis for 1.klassinger. 
Opphold 3 dager pr. uke  kr. 1 855,- pr. mnd.
Opphold 4 dager pr. uke  kr. 2 470,- pr. mnd.
Opphold 5 dager pr. uke  kr. 3 090,- pr. mnd.

Dagsats for undervisningsfrie dager 1. - 4.trinn kr. 375,- (elever med opphold 5 dager, betaler ikke ekstra dagsats). 


Søsken gis 30 % søskenmoderasjon.
Satsene er inkl. kost.

 

 

 

 

 

Artikkelliste