Datoer for norskprøver

Voksenopplæringa på Smøla har ansvaret for å gjennomføre nasjonale norskprøver to ganger i året.

Norskprøvene avholdes i Smøla voksenopplæring og flyktningtjeneste sine lokaler på Hopen ved siden av Sparebanken

Dato for muntlig prøve sommer 2023:

Mandag 22.05 og torsdag 25.05- begge dager fra kl. 08:30

Dato for skriftlige prøver sommer 2023:

Lytte og leseprøve: Tirsdag 30.05 kl. 08:30-12:00

Skriftlig fremstilling: Onsdag 31.05 kl. 08:30- 14:00

 

Datoer for prøveperiode norsk muntlig og skriftlige vinter 2023 :

04.12-08.12 (begge dager inklusiv)

Ta kontakt med Smøla voksenopplæring for oppmelding

Norskprøvene er gratis hvis du har rett og plikt til undervisning i norsk og samfunnsfag.

Hvis du betaler for norsktimene, må du også betale for norskprøven.

Prisen er:

  • Muntlig: kr 795,-
  • Skriftlig (inkl. lytte/lese) kr 895,- 

Samfunnskunnskapsprøven: Kr. 895,- (gratis første gang for rett og plikt-elever, men ikke gratis hvis du må ta den om igjen flere ganger)

Statsborgerprøven: Kr. 895,-  (alle må betale)

jf. Gebyrregulativet 2022