Kommunal kloakk

Kloakkavgift

Kloakkavgift knyttes til abonnenter som er tilkoblet det kommunale avløpsnettet og beregnes pr. boenhet. Avgiften dekker kostnader med drift og vedlikehold av pumpestasjoner og ledningsnett.

Kloakkavgiften er todelt:

   - fastledd - samme pris for alle abb. og tilkommer selv om vannmåler er installert

   - forbruksledd - stipulert eller målt etter faktisk forbruk (samme som vannmåler)

 

 

Vann- og kloakkavgiftens forbruksledd stipuleres i 3 satser:

   - Helårsbolig = 150 m3

   - Fritidsbolig = 65m3

   - Næring = 500m3

 

Ved organisert utleie vil avgift for næring bli beregnet

Kontaktinformasjon

Bjarne Bekken
Prosjektleder TVB
E-post
Telefon 904 79 524

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla