Kommunal kloakk

Kloakkavgift

Kloakkavgift knyttes til abonnenter som er tilkoblet det kommunale avløpsnettet og beregnes pr. boenhet. Avgiften dekker kostnader med drift og vedlikehold av pumpestasjoner og ledningsnett.

Kloakkavgiften er todelt:

   - fastledd - samme pris for alle abb. og tilkommer selv om vannmåler er installert

   - forbruksledd - stipulert eller målt etter faktisk forbruk (samme som vannmåler)

 

 

Vann- og kloakkavgiftens forbruksledd stipuleres i 3 satser:

   - Helårsbolig = 150 m3

   - Fritidsbolig = 65m3

   - Næring = 500m3

 

Ved organisert utleie vil avgift for næring bli beregnet