Kommunal kloakk

Kloakkavgift

Kloakkavgift knyttes til abonnenter som er tilkoblet det kommunale avløpsnettet og beregnes pr. boenhet. Avgiften dekker kostnader med drift og vedlikehold av pumpestasjoner og ledningsnett.

Kloakkavgiften er todelt:

   - fastledd - samme pris for alle abb. og tilkommer selv om vannmåler er installert

   - forbruksledd - stipulert eller målt etter faktisk forbruk (samme som vannmåler)

 

 

Vann- og kloakkavgiftens forbruksledd stipuleres i 3 satser:

   - Helårsbolig = 150 m3

   - Fritidsbolig = 65m3

   - Næring = 500m3

 

Ved organisert utleie vil avgift for næring bli beregnet

Kontaktinformasjon

Birger Træthaug
Enhetsleder TVB
E-post
Telefon 954 05 654

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla