Høring - Revidering av lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Smøla formannskap vedtok i sak 10/24 å legge følgende sak ut på høring:

Revidering av lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Høringsfrist: 29. april 2024

I forbindelse med bygging av 24 nye omsorgsboliger med heldøgns tjenester på Straumen, er det behov for å revidere forskriften, slik at de formelle dokumentene er på plass til inntaksrådet skal starte tildeling av nye boliger.

Den reviderte forskriften er også litt mer detaljert i forhold til brukermedvirkning og saksbehandling. Innholdet knyttet til kriterier er ikke vesentlig endret.

e-skjema for høringsinnspill

I helse- og omsorgstjenesteloven § 3- 2a. Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester beskrives kommunens forpliktelser i første, andre og fjerde ledd.

Kommunens ansvar for å utarbeide denne lokale forskriften ble gjort gjeldende fra 1. juli 2017. Smøla kommune hadde dette på plass fra dette tidspunktet. Se vedlagt forskrift fra 2017 (PDF, 165 kB).

Dokumenter i saken:

Forslag til ny lokal forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. (PDF, 181 kB)

Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende fra 2017. (PDF, 165 kB)