Salg av landbruksareal i Smøla kommune

Søknadsfrist:     10. januar 2024

Smøla kommune kunngjør for salg følgende landbruksteiger, (vedtak i kommunestyret 17.6.2021):

 • Gnr. 002/029 selges teig 2
 • Gnr. 002/082 selges som en eiendom (Molstad)
 • Gnr. 035/006 selges 300 daa av teig 2, bestående av fulldyrket areal og nærliggende areal. 
 • Gnr. 057/024 selges teig 2 og 220 daa av teig 3 bestående av fulldyrket areal og nærliggende areal
 • Gnr. 057/112 selges 200 daa som ikke ligger i naturvernområdet for Hopavassdraget.

 

Se vedlagte takst for kart for oversikt over teigene (PDF, 16 MB)

Smøla kommune selger teigene til fastsatt takst. (PDF, 2 MB)

Kjøper betaler alle omkostninger omkring salget (fradeling, oppmåling, dokumentavgift mm)

Søknad sendes Smøla kommune v/ postmottak. Smøla kommune ber om at tidligere søkere/interessenter sender ny søknad.

Krav til søknad:

 • Søknad skal være skriftlig og angi hvilken/hvilke teiger det søkes på. 
 • Søknaden skal beskrive hva arealet skal brukes til og tidsplan for tiltak.

 

Kriterier ved salg av landbrukseiendommer:

I tillegg til retningslinjene for salg av kommunalt nærings- og landbruksareal i Smøla kommune skal kriterier anbefalt under vurderinger i saken samt kommunestyrets tilleggspunkt i vedtak vektlegges:

 • Landbruksformål (f.eks. grønnsaksproduksjon, beite, etc.)
 • Avstand til hovedbruk/driftssenter.
 • Inngåtte langsiktige leieavtaler der leieområdet er godt vedlikeholdt og det er investert i området.
 • Grunnlag for drift – gir arealet styrket ressursgrunnlag til gården.
 • Eiendommer med skrinn/udyrkbar mark, landbrukseiendom i operativ drift som grenser imot, gis forkjøpsrett. (Styrke driftsgrunnlag med utvidet beiteland)

 

Hvert enkelt salg av kommunalt areal vedtas av kommunestyret.