Interkommunal veteranplan - veterankontakt i Smøla

Dette er en felles plan for alle kommunene på Nordmøre; Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. 

Veteranplanen skal sørge for at vi som lokalsamfunn og kommune viser anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging til alle veteraner, og ikke minst deres familier. Veteranene har gjennom sin tjeneste opparbeidet seg verdifull erfaring og kompetanse som vi som samfunn skal dra nytte av. 

Veteranplan (PDF, 491 kB)

Veterankontakt i Smøla kommune: publikumssenteret