Vedtatt planstrategi 2024-2027 med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036

Kommunestyret vedtok i møtet den 14.02.24, sak 1/24 Planstrategi 2023-2027 og planprogram kommuneplanens samfunnsdel.

Vedtak i kommunestyret (PDF, 62 kB)

Planstrategi 2023-2027 og planprogram kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 129 kB)

Oversikt kommunale planer, planstrategi 2024-2027 (PDF, 96 kB)

Planstrategi med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Smøla kommune 2024-2036 (PDF, 2 MB)