Naust

Naust, også kjent som nøst på noen dialekter, er sjøhus som brukes til oppbevaring av båter og fiskeredskaper. De er vanligvis orientert med gavlen mot sjøen eller vannet, og har en stor dør som passer til båtens bredde. Naust har ofte et skråplan som fører fra gulvet og ut i fjæra eller sjøen.

Tradisjonelle naust i Norge skiller seg fra sjøboder ved å ligge litt over flomålet, og de har god lufting for å tørke utstyr som båter, garn og snører. Gulvet i naustene er sjelden av planker, men en del av stranden med sand, stein eller jord. Dette tyder på at naustene er bygd over den øvre delen av en eksisterende båtstø.

De fleste naust har en båtstø i form av et skråplan ned mot sjøen, som fungerer som landing- og glideflate for båten ved inn- og utsetting. Vedlikehold av tradisjonelle norske trebåter er avhengig av naust, da båtene må trekkes på land under tak med jevne mellomrom. Det var vanlig å ha flere båter som ble brukt på omgang. Naustene antas å være like gamle som de tradisjonelle, klinkbygde båtene.

Det er en av to ulike bestemmelser du må forholde deg til når du skal føre opp et naust:  Reguleringsplan eller kommuneplan.  Dersom området du skal føre opp et naust på ikke omfattes av en reguleringsplan, så er det de kommunale bestemmelsene du må følge.

AI/KI generert illustrasjon