Dispensasjon

Dispensasjon i forhold til plan- og bygningsloven refererer til tillatelse til å fravike bestemmelser eller planer gitt i eller i medhold av loven til gunst for søkeren. En dispensasjon i en byggesak er et unntak fra planen i ett enkelt tilfelle, men planen som sådan blir uendret.

En mann og mye papirer - Klikk for stort bildeDu må begrunne hvorfor du trenger dispensasjon. Husk at du også må nabovarsle en dispensasjon. Midjourney (AI/KI), trh