Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Smøla kommune tilbyr gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere. Dette omfatter:

Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg, sier miljørådgiver Marte Åshamar i Smøla kommune. 

Gratis og uforpliktende klima- og energirådgivning

Smøla kommune gjennomfører fra 19 september 2022 en klima- og energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger. Hensikten er å motivere boligeierne til å redusere energibruken i egen bolig og ta klimavennlige valg. Dette gjøres gjennom bruk av energiportalen.no (på nett) og tilbud om digital befaring med en objektiv energirådgiver. Du kan blant annet få råd om:

  • Elbillading
  • Etterisolering av vegger og tak
  • Bytting av vinduer og dører
  • Installering av varmepumpe
  • Solceller
  • Smart styring
  • Alternative energikilder
  • Støtteordninger fra Enova

Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til energiportalen.no og søk opp din bolig. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

Befaring med energirådgiver

Du kan avtale en befaring med en energirådgiver, som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger tilpasset din bolig og økonomi. Dette er et begrenset tilbud. Tilbudet er nå avsluttet (07.08.23).

Gå til kalender for å finne ledige tider.

Kampanjen er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og leveres i samarbeid med kommunene i fylket. Tjenestene og rådgivningen er levert av Simenergi AS og EEFFY AS.

Kontaktpersoner

Marte Åshamar, klimarådgiver i Smøla kommune. Telefon: 91565489

Nils Ivar Jacobsen, markedssjef i Simenergi. Telefon: 92 06 06 17