Høring - Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - 2. gangs behandling av planforslag og utlegging for offentlig ettersyn

Smøla formannskap vedtok i møte den 18. august 2020

utv.nr. 41/20, at forslag til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 for Smøla kommune legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.

Klikk for stort bilde

Vedtatt plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser og retningslinjer samt andre sentrale dokumenter finner du i denne artikkelen. Dokumentene finnes også i planinnsyn i perioden frem til høringsfristen. Dokumentene er også tilgjengelige for gjennomsyn i publikumssenteret.

 

Merknader

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til:

Frist: 12.10.2020

Dokumenter:

 1. Planbestemmelser og retningslinjer (PDF, 2 MB)
 2. Oversiktskart 2. gangs høring 03.06.2020 (PDF, 17 MB)
 3. Planprogram 2014 - 2026 (PDF, 408 kB)
 4. Konsekvensutredning (KU) (PDF, 18 MB)
 5. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) (PDF, 2 MB)
 6. Oversikt over trafikkulykker som vedlegg til ROS-analysen (PDF, 2 MB)
 7. Planomtale/planbeskrivelse (PDF, 6 MB)
 8. Oversikt over alle 1. gangs høringsuttalelser (PDF, 421 kB)
 9. Høringsuttalelse - Fiskeridirektoratet 03.05.2018 (PDF, 3 MB)
 10. Høringsuttalelse - Frøya kommune 22.05.2018 (PDF, 350 kB)
 11. Høringsuttalelse - Møre og Romsdal fylkeskommune 25.05.2018 (PDF, 311 kB)
 12. Høringsuttalelse - Fylkesmannen i Møre og Romsdal 25.05.2018 (PDF, 634 kB)
 13. Høringsuttalelse - Kystverket 22.05.2018 (PDF, 204 kB)
 14. Høringsuttalelse - Riksantikvaren 24.04.2018 (PDF, 4 MB)
 15. Høringsuttalelse - Statens vegvesen 24.05.2018 (PDF, 3 MB)
 16. Referat fra arbeidsmøte i Molde 25.02.2020 (PDF, 81 kB)
 17. Tilbakemelding - Møre og Romsdal fylkeskommune v/Johnny Loen 17.03.2020 (PDF, 133 kB)
 18. Tilbakemelding - Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/Lars Kringstad 13.03.2020 (PDF, 146 kB)
 19. Tilbakemelding - Fylkesmannen i Møre og Romsdal, beredskapsavd. v/ Renate Frøyen 13.03.2020 (PDF, 292 kB)

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla