Månedlig fakturering

Fra 01.01.23 vil alle privatabonnment få månedlige fakturaer på kommunale avgifter.

Vannmåler avleses og faktureres 2 ganger i året (som før)

Brev - Klikk for stort bilde

Dette gjelder ikke fakturaer fra Remidt IKS, da de opererer med egne terminer.

Bedrifter vil fortsatt faktureres hvert halvår.