Når du som pasient, bruker eller pårørende trenger hjelp til å klage

Pasient, seng, helse - Klikk for stort bilde

Du kan kontakte pasient- og brukerombudet hvis du er misfornøyd med helsehjelpen du har fått, eller om du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende.

Pasient- og brukerombudet kan gi råd og informasjon om rettigheter. Du kan også få hjelp til å benytte klageretten, søke råd om pasientskadeerstatning, og de kan noen ganger bistå som konfliktløser i dialog mellom deg som pasient/bruker og tjenestestedet.

Ombudet sine tjenester er gratis, og du kan velge å være anonym.

Det finnes pasient- og brukerombud i hvert fylke, og for Møre og Romsdal kan du ta kontakt slik:

Kontakt:

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal

Tlf. 71 57 09 00 / 40 50 16 00

e-post: mr@pasientogbrukerombudet.no (sensitive opplysninger bør ikke sendes på e-post)

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 OSLO

Besøksadresse: Astrupsgate 9, 6509 Kristiansund