Smøla kommune søker støttekontakter

Illustrasjon: puslebiter - Klikk for stort bilde pixabay

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har tid og rom for å være støttekontakt til barn eller voksne personer med psykiske utfordringer og/eller nedsatt funksjonsevne.

Formålet med støttekontaktordningen er å hindre sosial isolasjon og bidra til en aktiv og meningsfylt fritid for den som er innvilget støttekontakt.
Siden dette er oppdragsbasert, kan du fint jobbe i tillegg - også fulltid. 

Eksempler på oppgaver

Eksempler på oppgaver som støttekontakt er å være med bruker på aktiviteter som for eksempel turgåing, trening, kafebesøk, følge til fritidsaktivitet etc. For andre er det tilstrekkelig å bare være en besøksvenn. 

Praktisk info

Bruker må noen ganger hentes i sitt eget hjem. Timeantallet den enkelte har vedtak om støttekontakt varierer, mellom 8 og 20 timer pr. måned.

Vi ønsker at du minimum binder deg til 1 år, men det er ikke er krav. 

Kvalifikasjoner

  • Du må være over 18 år og det er en fordel om du disponerer bil. 
  • Det kan være en fordel at du har erfaring med arbeid med barn/voksne personer som har psykiske utfordringer og/eller nedsatt funksjonsevne, men det er ikke et krav. 
  • Du må ha lyst til å gjøre en innsats for andre.
  • Gode norskkunnskaper - både for å forstå og for å bli forstått. 
  • Før du kan starte med et oppdrag må du signere taushetserklæring, og du må kunne fremvise politiattest. 
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi søker deg som er omsorgsfull og forutsigbar, men også kan sette grenser. Andre egenskaper som er viktige er blant annet å være flink til å lytte, og å ha forståelse for andre sine behov og reaksjoner. 

Prosessen videre

Dersom du er interessert i å ta oppdrag hos oss, vil du bli innkalt til en samtale. Da informerer vi om det å være støttekontakt. Vi vil også stille noen spørsmål, blant annet om interesser og personlige egenskaper. 

Når et oppdrag skal gjennomføres, er dette en gradvis prosess hvor involverte parter samarbeider. Det blir gitt informasjon, og vi vil sammen planlegge det første treffet.

Vi tilbyr honorar som oppdragstaker etter gjeldende satser, samt et fastsatt beløp til utgiftsdekning. 

Veiledning og oppfølging gis etter behov. 

Kontaktinformasjon: