Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv

Omkring 600 mennesker tar årlig sitt eget liv; i 2021 var det 658 selvmord i Norge. Mange flere er berørt av selvmord og selvmordsforsøk, det påvirker familier, venner, kolleger og samfunn

Psykisk helse - Klikk for stort bilde

Om prosjektet


I oktober 2022 igangsettes prosjektet «Folkeopplysningskampanje om forebygging av selvmord» i Trøndelag og Møre og Romsdal. 
Å sette inn tiltak på flere arenaer er sentralt i det selvmordsforebyggende arbeidet. Målet med prosjektet er å øke kunnskapen blant befolkningen, inkludert nøkkelpersoner i lokalsamfunnet samt øke kompetansen i tjenesteapparatet som kommer i kontakt med mennesker som kan være i selvmordsfare 


Tiltak i prosjektet

•    gjøre tjenestene synlige og tilgjengelige
•    øke bevissthet og styrke kompetanse
•    folkeopplysning for å senke terskelen for å søke om hjelp for personer med selvmordstanker og psykiske vansker
•    kampanjen retter seg både mot risikoutsatte og de som kan komme i kontakt med dem
 

Hva gjør du om du er bekymret eller vil snakke med noen?

Det viktigste du kan hjelpe til med, er å hjelpe den som sitter med disse tankene til å få hjelp.
Hvis du avdekker hjelpebehovet på dagtid, spør om vedkommende vil ha hjelp til å kontakte:

 
•    Fastlegen (ambulanse hvis skadeforsøk er påbegynt- nødnummer 113)

Hvis du oppdager hjelpebehovet på ettermiddag/kveld/natt, ring:

 
•    Legevakten tlf. 116 117 (ambulanse hvis skadeforsøk er påbegynt) 

Du kan også henvende deg til oss på telefon 71544600 eller på på e-post eller via vårt søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester:


•    Digitalt skjema for helse- og omsorgstjenester
•    For henvendelser angående kampanjen, kontakt Inger-Lise Lervik 

 

Åpenhet om selvmordstanker

Vi vil jobbe for å legge til rette for å ha en åpenhet rundt temaer som oppleves som vonde og vanskelige i livet. Som medmennesker bør vi alle våge å ta den samtalen, selv om temaene kan være både utfordrende og ubehagelige. Når tanker om å ta sitt eget liv eller skade seg selv dukker opp, er det «noe» som ikke fungerer. Mange erfarer at det hjelper å dele tankene med en annen. Det handler om å våge å stole på en som lytter.

Ved å være den som tar initiativ til å spørre direkte, kan du redde liv. Vær direkte, still konkrete spørsmål om selvmord og selvskading, hvis du har «den følelsen» i magen på at noe ikke helt stemmer hos en du har relasjon til.


Aktuelle åpningsspørsmål for en slik samtale kan være:

•    «Hei, hvordan går det egentlig med deg?» Det er viktig å ta seg tid til å lytte til svaret
•    «Har du noen å snakke med?» Hvis personen har det, men du fortsatt føler noe er galt, anerkjenn opplevelsen vedkommende har ved for eksempel å si: «Jeg forstår at dette er en tung periode..»

Still direkte spørsmål ut fra svarene vedkommende har gitt:

•    “Har du tanker om å ta ditt eget liv/kjent på behov for å skade deg selv?” 
•    “Er tankene der hele tiden?” 

 

Hvis vedkommende svarer ja på direkte spørsmål

Følg opp med spørsmål som kan si noe om hvordan, om nødvendige forberedelser er gjort og om vedkommende har planer om når dette skal gjennomføres: 
•    “Har du tenkt på hvilken måte?”
•    “Har du anskaffet/er i besittelse av/har tilgang til metode?”  
•    "Har du planlagt når du skal gjennomføre det?” (konkrete planer for sted/tid)  

Hjelpeorganisasjoner

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord  
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging er ikke et krisesenter, men formidler følgende krisehjelpinformasjon:

Lenke til steder du kan kontakte. 
 

Organisering av prosjektet

Prosjektet koordineres regionalt av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Midt). Helsedirektoratet er prosjekteier og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF) er nasjonal prosjektleder. RVTS Midt samarbeider med kommuner, organisasjoner og helseforetak i dette prosjektet.

 

Ved akutt krise

Ved akutt krise skal du kontakte fastlegen din. Fastlegen har en øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid 116 117.
På denne siden finner du mer informasjon om legevakten.

 

0–16

Er du under 16 år og trenger hjelp, kan du kontakte 0–16 på telefon
Du kan også sende e-post til 
Du kan også ta kontakt med helsesykepleier på skolen der du går, eller helsestasjon for ungdom.

 

Hjelpetelefoner

Disse stedene kan du kan ringe hvis du ønsker å snakke med noen:

•    Kirkens SOS Norge er en døgnåpen tjeneste på telefon og internett. Ring 24 40 00 40 eller SOS melding og SOS – Chat.
•    Sidetmedord.no er en nettjeneste som drives av Hjelpetelefonen 116 123. Hjelpetelefonen drives av interesseorganisasjonen Mental Helse.
•    Kors på halsen er driftet av Røde Kors. De har telefon 800 333 21. Her kan alle opp til 18 år ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for dem.
•    Alarmtelefon for barn og unge kan du ringe på 116 111. De er et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge.