Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Ny frist

Smøla formannskap vedtok i møte den 08. februar 2018 at forslag til kommuneplanens arealdel skal sendes på offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningsloven § 11-14.

Hallarøy Sandvær 2005 - Klikk for stort bilde

Planforslaget er justert iht formannskapets vedtak og består av plankart med tilhørende bestemmelser, retningslinjer og planomtale.
Planen avklarer rammer og betingelser for bruk og vern, fremtidsbehov og disponeringer derav.

Planforslaget er tilgjengelig i Smøla Rådhus, på nettsiden og i planinnsyn.

Merknader

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til:

Frist: innen 10. mai 2018.

Ny frist: 25.mai 2018

Dokumenter:

Kontaktinformasjon

Kirsten S. Skaget
Rådmann
E-post
Telefon 71 54 46 12
Mobil 913 05 429

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla