Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Ny frist

Smøla formannskap vedtok i møte den 08. februar 2018 at forslag til kommuneplanens arealdel skal sendes på offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningsloven § 11-14.

Klikk for stort bilde

Planforslaget er justert iht formannskapets vedtak og består av plankart med tilhørende bestemmelser, retningslinjer og planomtale.
Planen avklarer rammer og betingelser for bruk og vern, fremtidsbehov og disponeringer derav.

Planforslaget er tilgjengelig i Smøla Rådhus, på nettsiden og i planinnsyn.

Merknader

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til:

Frist: innen 10. mai 2018.

Ny frist: 25.mai 2018

Dokumenter:

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla