Om Smøla Kommune

Øykommunen Smøla ligger helt nord i Møre og Romsdal.  Fast-Smøla har et areal på 214 km2, mens hele øykommunen til sammen er på 275 km2. Dette inkluderer de mer enn 5800 øyene, holmene og skjæra rundt.

Visjonen for Smøla kommune - øy i et hav av muligheter -  gjenspeiler ønsket framtidsbilde for kommunen. Det at Smøla er en av få øykommuner i Norge vurderes positivt. Til tross for de utfordringene som ligger i den geografiske lokasjonen, har vi også mange muligheter for videreutvikling innenfor samtlige sektorer.