NAV Smøla


Internett:
www.nav.no
www.smola.kommune.no

Publikumsmottaket er åpent for drop-in (uten forhåndsavtale) 
mandag kl 13.00-14.30.
Tirsdag-fredag: etter avtale.
 
Samtaler kan avtales via nav.no - Ditt NAV - Innboks,
eller på telefon 55 55 33 33.

Barneverntjenesten i Smøla er samorganisert med NAV Smøla. Telefon 479 04 181.
 

Tjenester:

  • Veiledning og oppfølging av arbeidssøkere
  • Oppfølging og bistand til sykemeldte
  • Økonomisk råd og veiledning, inkl. gjeldsrådgiving
  • Veiledning og oppfølging ved rusavhengighet
  • Veiledning og oppfølging til familier med særskilte behov
  • Veileding på våre selvbetjeningsløsninger
  • Husbankens låne- og tilskuddsordninger:
  • bostøtte,
  • boligtilskudd til utbedring/tilpasning
  • startlån

Kontaktinformasjon

Bente Width Berg
NAV-leder
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 959 93 130

Åpningstider

mandag: kl. 13.00-14.30

tirs - fre: etter avtale


 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla