NAV Smøla


Internett:
www.nav.no
www.smola.kommune.no

Publikumsmottaket er åpent for drop-in (uten forhåndsavtale) 
mandag, onsdag og fredag kl 12.00-14.30.
 
Samtaler utenom denne åpningstiden kan avtales via nav.no - Ditt NAV - Innboks,
eller på telefon 55 55 33 33.

Barneverntjenesten i Smøla er samorganisert med NAV Smøla. Telefon 479 04 181.
 

Tjenester:

  • Veiledning og oppfølging av arbeidssøkere
  • Oppfølging og bistand til sykemeldte
  • Økonomisk råd og veiledning, inkl. gjeldsrådgiving
  • Veiledning og oppfølging ved rusavhengighet
  • Veiledning og oppfølging til familier med særskilte behov
  • Veileding på våre selvbetjeningsløsninger
  • Husbankens låne- og tilskuddsordninger:
  • bostøtte,
  • boligtilskudd til utbedring/tilpasning
  • startlån

Kontaktinformasjon

Bente Width Berg
Barnevernleder
E-post
Mobil 959 93 130

Åpningstider

mandag og torsdag: kl. 12.30 - 14.30


 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla