NAV Smøla


Internett:
www.nav.no
www.smola.kommune.no

Publikumsmottaket er åpent for drop-in (uten forhåndsavtale) 
mandag kl 13.00-14.30.
Tirsdag-fredag: etter avtale.
 
Samtaler kan avtales via nav.no - Ditt NAV - Innboks,
eller på telefon 55 55 33 33.

Barneverntjenesten i Smøla er samorganisert med NAV Smøla. Telefon 479 04 181.
 

Tjenester:

  • Veiledning og oppfølging av arbeidssøkere
  • Oppfølging og bistand til sykemeldte
  • Økonomisk råd og veiledning, inkl. gjeldsrådgiving
  • Veiledning og oppfølging ved rusavhengighet
  • Veiledning og oppfølging til familier med særskilte behov
  • Veileding på våre selvbetjeningsløsninger
  • Husbankens låne- og tilskuddsordninger:
  • bostøtte,
  • boligtilskudd til utbedring/tilpasning
  • startlån

 

Ansatte NAV Smøla
Navn Stilling Telefon Mobil
Bente Width Berg NAV-leder 55 55 33 33 95993130
Turid Dalheim Veileder 55 55 33 33 41236538
Ragnhild Rødahl Veileder 55 55 33 33 41236586
Jennifer Ross Veileder 55 55 33 33 41246935
Liv Torunn Pettersen Veileder 55 55 33 33 41240278
Nina Brekstad Veileder 55 55 33 33 94195379