Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå.

 

Søknadskjema og legeskjema kan fåes ved henvendelse til NAV Smøla.

Du må også legge ved passfoto.

Søknadsskjema - parkeringstillatelse (PDF, 2 MB)

Legeerklæring (PDF, 2 MB)

Søknaden (Søknadsskjema, bilde og legeerklæring) sendes til Smøla kommune, pb. 34, 6571 SMØLA