Kontakt barnevernet

Smøla barnevernstjeneste er samlokalisert med NAV Smøla.
Ta kontakt på telefon for å avtale et møte. 

Send sikker digital post til oss med eDialog:


Du kan sende personsensitiv informasjon direkte til barnevernstjenesten. 
Her kan du laste opp vedlegg.

Send vedlegg direkte til Barnevernstjenesten

 

Andre som kan hjelpe barn og familier