Økonomi

Ansvarsområde økonomi

Budsjett og økonomiplan
Regnskap (inkl KF)
Fakturering og innfordring av kommunale krav
Finansforvaltning
Drift av datasystemer innenfor økonomiområdet
Eiendomsskatt

Saksbehandling økonomi

Innkjøp

Kommunal eierskapsoppfølging

 

Ansvarsområde skatt

Alle henvendelser til Smøla skatteoppkreverkontor rettes til Nordmøre Kemnerkontor.

Telefon: 71 57 40 00

Skatteregnskap
Arbeidsgiverkontroll (interkommunalt samarbeid)
Særnamsmann

Systemansvar skatt

Saksbehandling skatteutvalg

Eiendomsskattekontor etter eiendomsskatteloven

Skatteoppkrever etter skattebetalingsloven

Kontaktinformasjon

Ann Karin Strømme
Økonomisjef
E-post
Telefon 926 22 899
Ingrid Kristoffersen
Økonomikonsulent
E-post
Telefon 905 45 904

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla