Økonomi og lønn

Økonomi og lønn har en viktig stabs- og støttefunksjon i organisasjonen, og må være operativ i alle ledd til enhver tid.

Økonomi og lønn sitt hovedansvarsområde ligger innenfor økonomistyring, regnskap, skatteoppkreving, budsjett- og økonomiplanlegging, lønns- og personalarbeid og finansforvaltning.  Avdelingen vil ha utstrakt kontakt med rådmannen, kommunens enheter, de folkevalgte og innbyggerne/-næringslivet.

Kontaktinformasjon

Ann Karin Strømme
Økonomisjef
E-post
Telefon +47 92 62 28 99

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla