Økonomi og lønn

Økonomi og lønn har en viktig stabs- og støttefunksjon i organisasjonen, og må være operativ i alle ledd til enhver tid.

Økonomi og lønn sitt hovedansvarsområde ligger innenfor økonomistyring, regnskap, skatteoppkreving, budsjett- og økonomiplanlegging, lønns- og personalarbeid og finansforvaltning.  Avdelingen vil ha utstrakt kontakt med rådmannen, kommunens enheter, de folkevalgte og innbyggerne/-næringslivet.