Personal/lønn

Ansvarsområde personal

Personalplanlegging
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Lønnsforhandlinger/tariffspørsmål
Pensjon-, forsikring- og sykelønnsordninger
Permisjonsordninger
Rekruttering

 

Ansvarsområde lønn

Lønnsarbeid
Utbetaling av godtgjørelse til politikerne
Registrere faste og variable data
Terminoppgjør
Avstemminger lønn/regnskap
Systemansvar lønn
Pensjon
Refusjoner

Kontaktinformasjon

Margret S. Holberg
Førstesekretær
E-post
Telefon 905 45 906
Aslaug Beatrice Rødahl
Lønnskonsulent
E-post
Telefon 905 69 819

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla