Personal/lønn

Ansvarsområde personal

Personalplanlegging
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Lønnsforhandlinger/tariffspørsmål
Pensjon-, forsikring- og sykelønnsordninger
Permisjonsordninger
Rekruttering

 

Ansvarsområde lønn

Lønnsarbeid
Utbetaling av godtgjørelse til politikerne
Registrere faste og variable data
Terminoppgjør
Avstemminger lønn/regnskap
Systemansvar lønn
Pensjon
Refusjoner