Voksenopplæring og flyktningetjeneste

Smøla voksenopplæring tilbyr norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, samt grunnskoleopplæring for voksne.

Flyktningetjenesten koordinerer Smøla kommunes arbeid med bosetting av flyktninger.

Ved Smøla voksenopplæring får deltakere og elever et tilpasset opplæringstilbud til voksne. Vi holder til i nye og trivelige lokaler på Hopen.

  • Vi tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på alle nivåer, både til arbeidsinnvandrere, familiegjenforente og flyktninger. Avsluttende prøve i begge fag, fra alfabetisering til B2. Kurs på dagtid og kveldstid.
  • Grunnskoleopplæring for voksne med opplæring  i fem primærfag.
  • Realkompetansevurdering for Grunnskolen
  • Vi tar inn søkere fortløpende.

 

 

Flyktningetjenesten

  • Leder og organiserer flyktningeteamet
  • Planlegger og leder bosettingsarbeidet: framskaffer boliger, forbereder ankomst, oppfølging i bolig
  • Er ansvarlig for at introduksjonsprogrammet blir planlagt og gjennomført
  • Ivaretar kontakt med IMDI og andre eksterne samarbeidspart

Kontaktinformasjon

Marit N. Hopshaug
Enhetsleder ungdomsskole
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 977 76 851
Lotte Bentzen
Programrådgiver og Fagleder flyktningetjenesten
E-post
Telefon 952 50 376
Mobil 952 50 376

Kontor- og treffetider:

Mandag kl. 08.30 -15:30

Tirsdag: Kl. 11:45-16:00 

Onsdag: Kl. 10:00-13.00

Torsdag: Kl. 08:30-15:00

Fredag: Kl. 08:30-15:00

Anne Kathrine Wang
Miljøveileder
E-post
Telefon 909 11 926

Kontor- og treffetider:

Man - ons: kl. 09.00-14.00

Fre: kl. 09.00-14.00

Ta kontakt for avtaler utenfor dette tidspunktet!

Åpningstider

Voksenopplæring

Mandag kl. 08.30 -15:30

Tirsdag: Kl. 11:45-16:00 

Onsdag: Kl. 10:00-13.00

Torsdag: Kl. 08:30-15:00

Fredag: Kl. 08:30-15:00

Flyktningetjeneste

Mandag: Kl.  08.00 – 14.30

Tirsdag: Kl. 08.00 – 14.45

Onsdag: Kl. 09.30 – 16.00

Torsdag: Fri

Fredag: Kl. 08.00 – 14.30