Smøla ungdomsskole

Smøla ungdomsskole finner du på Hopen og vi er samlokalisert med Smøla barneskole og Smøla bibliotek.

Skoledagen for alle elever: kl. 08.15 - 14.00

Åpningstid: 08.00 - 15.30

Rådgiver: Kai Magne Holmen, tlf: 48 27 24 78

Smøla barne- og ungdomsskole er universelt utformet.

Smøla kulturskole er en egen avdeling i enheten, der Ann-Helen Stamnsve er avdelingsleder/ kulturskolerektor. I denne avdelingen er det 4 faste ansatte. Undervisning på ettermiddag og kveldstid i nye, flotte lokaler.

Finn en ansatt i Smøla ungdomsskole

Finn en ansatt i Smøla kulturskole

Feriedager i skolen

Artikkelliste