Smøla ungdomsskole

Smøla ungdomsskole finner du på Hopen og vi er samlokalisert med Smøla barneskole og Smøla bibliotek.

Skoledagen for alle elever: kl. 08.15 - 14.00

Åpningstid: 08.00 - 15.30

Rådgiver: Kai Magne Holmen, tlf: 48 27 24 78

 

Smøla kulturskole er en egen avdeling i enheten, der Ann-Helen Stamnsve er avdelingsleder/ kulturskolerektor. I denne avdelingen er det 4 faste ansatte. Undervisning på ettermiddag og kveldstid i nye, flotte lokaler.

Finn en ansatt i Smøla ungdomsskole

Finn en ansatt i Smøla kulturskole

Feriedager i skolen

Kontaktinformasjon

Marit N. Hopshaug
Enhetsleder ungdomsskole
E-post
Telefon +47 71 54 45 00
Ann Helen Stamnsve
Avdelingsleder Smøla kulturskole
E-post
Telefon +47 92 89 77 76

Åpningstider

Man -fre 08.00 - 15.00

Adresse

Pb 34
6571 Smøla