Gurisentret

Gurisentret ligger vakkert til ved fergekai og hurtigbåt på Edøya.
Senteret inneholder utendørs arena for utespelet "Fru Guri av Edøy".

I Gurisentret finner du venterom og toaletter for reisende. Venterommet er åpent hele året. Åpningstid  for venterommet 06 - 23 hver dag.

Se kart

Mer info på hjemmesiden til Gurisentret

Gurisentret er:

Et regionalt kultur- og kystpilegrimssenter
En arena for utespelet Fru Guri av Edøy
Et treffsted for lokalbefolkningen, et utgangspunkt for tilreisende og et lærested for alle
Opplevelsene knytter sammen tidsepoker og historie

Og mennesker

Velkommen!