Smøla Nærings- og kultursenter KF

Smøla Nærings- og kultursenter KF jobber med satsinger innenfor næring og kultur i tillegg til drift av Gurisenteret.  

Besøksadresser

Smøla Nærings- og kultursenter KF (det gamle butikksenteret på Hopen) 

Gurisenteret ligger på Edøya.

 

Noen av oppgavene til Smøla Nærings- og kultursenter KF:

 • Smøla Nærings- og kultursenter KF jobber med utviklingsprosjekt knyttet til næring både for privat virksomhet og i offentlig regi. Dette innebærer både lokalt og regionalt arbeid. Næringsarbeidet omfatter også drift av hoppid-kontor for gründere og saksbehandling av kommunalt næringsfond.
   
 • Enheten samarbeid med bedrifter og frivillige organisasjoner og er saksbehandler for Smøla kommune i relevant sammenheng.  
   
 • I tillegg til dette jobbes det blant annet med tilrettelegging for naturbaserte opplevelser gjennom prosjektet "Naturarv Smøla", og sammen med næringslivet og kulturaktører på Smøla, arrangeres det hver høst "Smølabona'n i by'n" og innovasjonscamp i samarbeid med ungdomsskolen.
   

 •  
 • Foretaket drifter "Ytre Nordmøre opplæringskontor" som omfatter bedrifter i Aure og Smøla og har tilbud om kurs og opplæring for næringslivet. Gjennom Studiesenteret.no. tilbys det også kurs og høyskoleutdanning som sendes fra andre undervisningslokaler i Norge. Her tilbys det også opplæring i forbindelse med serveringsbransjens opplæringskrav.
   
 • Foretaket drifter også Gruisenteret.
   
 • Hvert år er det ny oppsetning av spelet "Fru Guri av Edøy".
   
 • Foretaket jobber for å kunne være en felles markedsfører av aktivitet som skjer på øya fra mai til oktober. Gjennom kulturkalenderen og markedsføring for arrangement på Smøla rundt om på ulike arenaer, får publikum en samlet oversikt over spennende arrangement på øya.
   
 • Smøla har et svært stort spekter av kultur og kulturformidling  gjennom året. Tiltak som kystpilegrimsleden, konserter oa. for voksen og barn gjennom den kulturelle skolesekken og spaserstokken er med på å gi gode opplevelser for innbyggere og andre. Samarbeid med kulturskolen om UKM og lag og foreninger for å realisere prosjekt med spillemidler og friluftsaktivitet med turløyper er også en del av oppgaveporteføljen.
   
 • I kultursammenheng jobbes det også på regionalt og nasjonalt plan i forhold til kultur og kultur- og næringsprosjekt. Smøla har stor kulturaktivitet og sørger også for å ha innsikt og deltagelse på relevante arenaer for å fremme et aktivt kulturliv. 

Finn en ansatt i Smøla Nærings- og Kultursenter KF

Finn Smøla Nærings- og kultursenter på Facebook.

Kontaktinformasjon

Gunnlaug Kristiansen
Daglig leder
E-post
Telefon 971 03 906
Einar Wikan
Næringsrådgiver
E-post
Telefon 995 36 595
Laila Skaret
Kulturrådgiver
E-post
Telefon 979 86 532
Anne Elisabeth Gjeldnes
Driftsleder Gurisentret
E-post
Telefon 952 19 008
Asbjørn Ole Karstensen
Rådgiver
E-post
Telefon 941 42 697

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla