Smøla Nærings- og kultursenter KF

Smøla Nærings- og kultursenter KF jobber med satsinger innenfor næring og kultur i tillegg til drift av Gurisenteret.  
Foretaket har eget styre som er sammensatt av politikere, representanter fra næringsliv, kulturliv og ansattrepresentant. Smøla kommunestyre er foretakets generalforsamling.. 

Besøksadresser

Smøla Nærings- og kultursenter KF ligger i butikksenteret på Hopen

Se kart

Gurisenteret ligger på Edøya.

 

Noen av oppgavene til Smøla Nærings- og kultursenter KF:

 • Smøla Nærings- og kultursenter KF jobber med utviklingsprosjekt knyttet til næring både for privat virksomhet og i offentlig regi. Dette innebærer både lokalt og regionalt arbeid. Næringsarbeidet omfatter også drift av hoppid-kontor for gründere og saksbehandling av kommunalt næringsfond.
   
 • Foretaket jobber med flere prosjekter som skal gagne næringsliv,  innbyggere og besøkende.  Dette er blant annet tilrettelegging for naturbaserte opplevelser gjennom prosjektet "Naturarv Smøla", "Smølabona'n i by'n" og innovasjonscamp i samarbeid med ungdomsskolen. 
   
 • Drift av Gurisentret og årlig oppsetning av det historiske spelet "Fru Guri av Edøy" er en stor del av foretakets arbeid. "Fru Guri av Edøy" har egen produksjonskomite som jobber gjennom hele året for å lande ny oppsetning. Samarbeid med lokale og regionale aktører gjør at dette er mulig å få til hver sommer i uke 28.
   
 • Av satsingsområder er kvalifisering svært viktig for utvikling i samfunnet vårt.  Foretaket jobber tett på næringsliv offentlige enheter som har felles opplæringsbehov. Foretaket har også ansvar for daglig ledelse av Ytre Nordmøre opplæringskontor" som omfatter bedrifter og kommunene i Aure og Smøla. 
   
 • Gjennom året er det mange kulturtiltak som landes. Smøla har vært klar på at næring og kultur henger sammen og det er det som også er utgangspunkt for mye at den jobben som blir gjort i fellesskap.  Gjennom kulturkalenderen og markedsføring for arrangement på Smøla rundt om på ulike arenaer, får publikum en samlet oversikt over spennende arrangement på øya. Det er er et omfattende og  bredt spekter av opplevelser som er mulig å få med seg som publikummer på Smøla. Her er det både offentlige, private og lag og foreninger som danner et solid lag for kulturkommunen Smøla. 
   
 • Kulturopplevelser som Smøla Nærings- og kultursenter står bak er mangfoldig og omfatter alle aldersgrupper. Aktiviteter både ute og inne.  Smøla Nærings- og kultursenter har også  i mange år  jobbet med prosjektet Kystpilegrimsleia som strekker seg fra Rogaland og til Trøndelag. Edøy er nå Regionalt kystpilegrimssenter for Møre og Romsdal og Trøndelag. 
   
 • Smøla har stor kulturaktivitet og sørger også for å ha innsikt og deltagelse på relevante arenaer for å fremme et aktivt kulturliv. 

Finn en ansatt i Smøla Nærings- og Kultursenter KF

Finn Smøla Nærings- og kultursenter på Facebook.