Næring

  • Smøla Nærings og kultursenter KF jobber med utviklingsprosjekt knyttet til næring både for privat virksomhet og i offentlig regi. Dette innebærer både lokalt og regionalt arbeid. Næringsarbeidet omfatter også drift av hoppid-kontor for gründere og saksbehandling av kommunalt næringsfond.
  • Enheten samarbeid med bedrifter og frivillige organisasjoner og er saksbehandler for Smøla kommune i relevant sammenheng.  
     
  • I tillegg til dette jobbes det blant annet med tilrettelegging for naturbaserte opplevelser gjennom prosjektet "Naturarv Smøla", og sammen med næringslivet og kulturaktører på Smøla, arrangeres det hver høst "Smølabona'n i by'n" og innovasjonscamp i samarbeid med ungdomsskolen.

 

Se også Rådgivning og hoppid-kontor

Artikkelliste