Styret i Smøla Nærings- og Kultursenter KF

Smøla Nærings- og Kultursenter KF er organisert og driftes iht. lovgiving i kommuneloven.

Styret i Smøla Nærings- og Kultursenter KF består av 3 medlemmer fra formannskap og 3 medlemmer fra Smøla Næringsforening, 1 ansatterepresentant og 1 person fra lag/organisasjoner.

Smøla kommunestyre er foretakets generalforsamling.

Styret har hatt følgende sammensetting etter valget høsten 2019:

 

Styreleder: Frank Brevik

Styremedlemmer valgt fra Smøla Formannskap:

Ragnhild Rødahl (Ap)

Svein Roksvåg (Sp)

Sigmund Roksvåg (Sp)

 

Styremedlemmer valgt fra Smøla Næringsforening:

Frank Brevik

Odd Harald Solheim

Bjørg Kristine Holmen Iversen

Styremedlem valgt av ansatte:

Lena Knutsen

Styremedlem valgt fra lag og organisasjoner Ann Helen Stamnsve