Styret i Smøla Nærings- og Kultursenter KF

Smøla Nærings- og Kultursenter KF er organisert og driftes iht. lovgiving i kommuneloven.

Styret i Smøla Nærings- og Kultursenter KF består av 4 medlemmer fra formannskap og 3 medlemmer fra Smøla Næringsforening, 1 ansatterepresentant og 1 person fra lag/organisasjoner.

Smøla kommunestyre er foretakets generalforsamling.

Styret har følgende sammensetting:

Styremedlemmer valgt fra Smøla Formannskap:

Sigmund Roksvåg (Sp) - Styreleder

Svein Roksvåg (Sp)

Heidi Antonsen Lura (Ap)

Yngve Vean (V)

Styremedlemmer valgt fra Smøla Næringsforening:

Ingunn Hopmark

Odd Harald Solheim

Svein Arve Roksvåg Iversen

Styremedlem valgt av ansatte: Lena Knutsen

Styremedlem valgt fra lag og organisasjoner: Ann Helen Stamnsve