Vilt- og naturforvaltningsnemnda

Teknikk- og miljøutvalget har funksjon som vilt- og naturforvaltningsnemnd.

Se medlemmer