Språkpraksis som del av introprogrammet

I Smøla kommune er det en målsetting å få alle deltakere introduksjonsprogrammet i språkpraksis innen 6 måneder etter oppstart av dette.

Det er flyktningtjenesten sitt ansvar å finne egnete språkpraksisplasser til deltakerne i introduksjonsprogrammet

Primært fokus er å få deltakeren ut på en arbeidsplass og snakke norsk samtidig som deltakeren får bygget norsk nettverk, noe å sette på CV-en og inngang til å få seg jobb. Derfor skal alle deltakere i introduksjonsprogrammet i språkpraksis- ikke bare de, som har arbeid, som mål i individuell plan/integreringsplan - men også de, som går et utdanningsløp.

Flyktningtjenesten har et godt samarbeid med næringsliv og bedrifter på Smøla. Vi har mange gode kontakter til arbeidsgivere, som har sagt seg villig til å ta imot språkpraksisdeltakere. I språkpraksis på Smøla gjelder følgende løp:

Språkpraksis blir nevnt allerede under første kartlegging og inntakssamtalen mellom deltaker og programrådgiver. Her skal deltakere foreslå 3 bransjer han eller hun kjenner til, ønsker å se nærmere på eller ønsker språkpraksis i. Programrådgiver bruker god tid på å informere deltakeren om, hva en språkpraksis innebær. Gjennom samtale med programrådgiver og flyktningkonsulent – og med kvalifisert telefon-tolk- svarer deltakere på en rekke obligatoriske spørsmål knyttet til forventninger til og fra deltakeren.

Flyktningkonsulent kontakter potensielle arbeidsgivere/språkpraksisplasser.

Potensielle arbeidsgivere/bedrifter får utlevert/tilsendt informasjonsbrosjyre (PDF, 619 kB),der det forklares hva introduksjonsprogram  og språkpraksis er, samt hva som kan forventes av deltaker og flyktningtjenesten og hva flyktningtjenesten forventer av bedriften.

Etter at en bedrift har takket ja til å ha deltakeren i språkpraksis, avtaler flyktningkonsulenten et møte med kontaktpersonen til bedriften og deltakeren. De møtes i bedriften, hvor også flyktningkonsulenten deltar.  Avtalen om språkpraksis (PDF, 114 kB) inneholder arbeidstid og oppgaver. Denne gjennomgås og signeres av begge parter.

Møter kan avholdes etter behov men obligatorisk avholdes en midtveisevaluering samt en avslutningssamtale, der deltaker, kontaktperson for bedriften og flyktningkonsulent deltar.

Ved avslutning av språkpraksisen sørger deltaker eller veileder for attest/praksisbekreftelse, og man ønsker at kontaktperson i bedriften kan føres opp som referanse i senere søknader.