Barnevernvakt - 976 01 616

Dersom du har en bekymring for et barn eller en ungdom i en akutt situasjon, kan du ringe 976 01 616 for uforpliktende råd og veiledning. Barnevernvakta tar også imot bekymringsmeldinger.

Barnevernvakta har beredskap fra kl 15.30-08.00 alle hverdager, samt døgnåpent i helg og høytider.

Vær oppmerksom på at barnevernvakta er stengt i vanlig kontortid. Ta da kontakt med Smøla barneverntjeneste.

Alle kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge. Dette er et gratis nødnummer som barn og unge selv, eller deg som er bekymret for et barn eller en ungdom, kan ringe.