Hva koster det?

Avgifter fastsatt av kirkelig fellesråd

Tjeneste 2019 2020

Avgift for begravelser, utenbygds boende

seremoni i kirken, graving av grav/urnenedsettelse

6600,- 6600,-

Sikring av gravminner, oppsetting og retting

900,- 1500,-
Nedsetting av urne, utenbygds 2000,- 2000,-
Sletting av  grav, fjerning av minnestein 550,- 800,-
Tilskudd til kremasjonskostnader * 3500,- 3500,-
Utleie av diverse utstyr 200,- 500,-

*Pårørende kan søke om støtte til kremasjonskostnader

Avgift vedtatt av Smøla kommunestyre, 12.12.19, ps 32/19

Tjeneste 2019 2020
Festeavgift pr. grav 1200,- 1400,-

 

Les mer om gravferd

Les mer om gravplass