Hva koster det?

Avgifter fastsatt av kirkelig fellesråd

Tjeneste 2022 2023

Avgift for begravelser, utenbygds boende

seremoni i kirken, graving av grav/urnenedsettelse

6800,- 7000,-

Sikring av gravminner, oppsetting og retting

1550,- 1650,-
Nedsetting av urne, utenbygds 2060,- 2160,-
Sletting av  grav, fjerning av minnestein 930,- 1500,-
Tilskudd til kremasjonskostnader * 3500,- 4000,-
Utleie av diverse utstyr 620,- 650,-

*Pårørende kan søke om støtte til kremasjonskostnader

Avgift vedtatt av Smøla kommunestyre, 15.12.2022

Tjeneste 2022 2023
Festeavgift pr. grav 2000,- 2200,-

 

Les mer om gravferd

Les mer om gravplass