Hva koster det?

Avgifter fastsatt av kirkelig fellesråd

Tjeneste 2018 2019

Avgift for begravelser, utenbygds boende

seremoni i kirken, graving av grav/urnenedsettelse

6400,- 6600,-

Sikring av gravminner, oppsetting og retting

875,- 900,-
Nedsetting av urne, utenbygds 900,- 1000,-
Sletting av  grav, fjerning av minnestein 535,- 550,-
Tilskudd til kremasjonskostnader * 3000,- 3500,-
Utleie av diverse utstyr 150,- 200,-

*Pårørende kan søke om støtte til kremasjonskostnader

Avgift vedtatt av Smøla kommunestyre, 13.12.18, ps 56/18

Tjeneste 2018 2019
Festeavgift pr. grav 900,- 1200,-

 

Les mer om gravferd

Les mer om gravplass