Hva koster det?

Avgifter fastsatt av kirkelig fellesråd

Tjeneste 2020 2021

Avgift for begravelser, utenbygds boende

seremoni i kirken, graving av grav/urnenedsettelse

6600,- 6600,-

Sikring av gravminner, oppsetting og retting

1500,- 1500,-
Nedsetting av urne, utenbygds 2000,- 2000,-
Sletting av  grav, fjerning av minnestein 800,- 900,-
Tilskudd til kremasjonskostnader * 3500,- 3500,-
Utleie av diverse utstyr 500,- 600,-

*Pårørende kan søke om støtte til kremasjonskostnader

Avgift vedtatt av Smøla kommunestyre, 10.12.20, ps 70/20

Tjeneste 2020 2021
Festeavgift pr. grav 1400,- 1500,-

 

Les mer om gravferd

Les mer om gravplass