Hva kan barnevernstjenesten hjelpe barn med?

Barnevernstjenesten på Smøla kan gi barn og deres familier ulike hjelpetiltak.