Praktisk bistand/hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Søk hjemmehjelp

Gå til søknadssiden

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

 

Har du allerede hjemmehjelp?

Kontakt hjemmetjenesten

 

Hva får du?

Du kan få hjelp til blant annet:

  • matlaging, og i noen tilfeller handling av varer
  • rengjøring
  • klesvask

Hjemmehjelp kan i enkelte tilfeller utføre andre oppgaver i samarbeid med hjemmesykepleien. Det kan for eksempel være hjelp til personlig hygiene, hjemme-trening etc. Dette vil ikke ta av tildelt tid for praktisk bistand, og vil heller ikke faktureres.

 

Krav til søker

Du må ha behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemning eller alder. Du må være bosatt i Smøla kommune.

 

Hva koster det?

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for praktisk bistand/hjemmehjelp.

er vedtatt i kommunestyret.

Grunnbeløp i folketrygden

 

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det inntaksrådet i kommunen som behandler søknaden.

 

Kontakt

Finn kontaktinformasjon ang søknad 

 

 

 

Artikkelliste