Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie: Telefon  71 54 47 02

Grunnet stor pågang på vakttelefonen er det nå innført telefontid for henvendelser som ikke haster. Telefontiden er man- fre 13-15.

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

Søk hjemmesykepleie

Gå til søknadssiden

 

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

 

Har du allerede hjemmesykepleie?

Kontakt hjemmetjenesten

 

Hva får du?

  • hjelp med medisiner og helsefaglige oppgaver
  • daglig stell
  • sårbehandling
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)

 

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

 

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

 

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det inntaksrådet i kommunen som behandler søknaden.

 

Serviceerklæring

Her finner du snart servicerklæring for hjemmesykepleie