Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan gis til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste

Søk omsorgsstønad

Gå til søknadssiden

 

Har du allerede omsorgsstønad?

Kontakt oss

 

Hva får du?

 • et fast beløp hver måned som en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet.
 • kontrakt med opplysninger om antall timer, timelønn og andre vilkår.

 

Krav til søker

 • den pleietrengende må bo hjemme
 • omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver.
 • både bruker og kommunehelsetjenesten må vurdere om omsorgsstønad er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak.

Hvis du ikke har søkt om Hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.

 

Tenk over dette før du søker:

 • Arbeider du mange timer per måned med omsorgsarbeidet?
 • Er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
 • Innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn?
 • Er det behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden?
 • Fører omsorgsarbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid?
 • Er det snakk om omsorg for mer enn én person?

 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

 

Hva skjer videre?

Etter at du har søkt besøker vi deg for å vurdere situasjonen og avklare hvilke oppgaver du utfører. Deretter gjør vi en vurdering av hvor mange arbeidstimer i uken du eventuelt kan få godtgjørelse for.

Når du søker helse- og omsorgstjenester, er det inntaksrådet i kommunen som behandler søknaden.  kontaktinformasjon til inntaksrådet (lenke)